Klanten

Vanaf de start van Solectief zijn er opdrachten vervuld voor o.a.: 

 

   

 

 

 

     
   

 

   

 

Verder is er een nauwe samenwerking met: